Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada WOIIB

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY WOIIB W KADENCJI 2018 - 2022
Jerzy Stroński Przewodniczący Rady
Włodzimierz Draber Zastępca Przewodniczącego Rady
Zenon Wośkowiak Zastępca Przewodniczącego Rady
Mirosława Ogorzelec Sekretarz Rady
Roman Napierała Zastępca Sekretarza Rady
Kazimierz Ratajczak Skarbnik Rady
Tomasz Karol Buczkowski Zastępca Skarbnika Rady
Zbigniew Bigoszewski Członek Prezydium
Maciej Dąbrowski Członek Prezydium
Klemens Janiak Członek Prezydium
Edmund Przybyłowicz Członek Prezydium
Anna Wróblewska Członek Prezydium
Walenty Adamczewski  
Beata Bartkowiak  
Wojciech Białek  
Romana Maria Brzozowska  
Krystyna Chocianowicz  
Elżbieta Maria Chorąży  
Jerzy Franczyszyn  
Danuta Gawęcka  
Anita Karcz  
Mirosław Karolak  
Wiktor Liszczyński  
Tadeusz Łuka  
Andrzej Mikołajczak  
Jolanta Popławska  
Edward Szczechowiak  
Marian Walczak  
Krzysztof Wawrzyniak  
Andrzej Wojciechowski  

Posiedzenia Rady WOIIB:

  • 12 marca 2019 r.
  • 11 czerwca 2019 r.
  • 10 września 2019 r.
  • 10 grudnia 2019 r.

Posiedzenia Prezydium Rady WOIIB:

  • 8 stycznia 2019 r.
  • 5 lutego 2019 r.
  • 7 maja 2019 r.
  • 27 sierpnia 2019 r.
  • 8 października 2019 r.
  • 5 listopada 2019 r.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych+oświadczenie

 

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.