Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2023

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwała od WKP/ORSO/0001/001/WZ/2023 do WKP/ORSO/0033/001/WP/2023 w sprawach członkowskich 2023-01-30
2 Uchwała od WKP/ORSO/0034/001/ZW/2023 do WKP/ORSO/0045/001/SK/2023 w sprawach członkowskich 2023-02-13
3 Uchwała od WKP/ORSO/0046/001/ZW/2023 do WKP/ORSO/0059/001/IN/2023 w sprawach członkowskich 2023-02-28
4 Uchwała WKP/OR/0060/2023 w sprawie: potwierdzenia odrzucenia uchwały nr WKP/POR/0001/2023 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 24.01.2023 r. w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 2023-03-21
5 Uchwała WKP/OR/0061/2023 w sprawie dofinansowanie kosztów uczestnictwa ucznia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie wraz z opiekunem w finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w dniach 31.01-03.02.2023 r. w ramach targów Budma 2023-03-21
6 Uchwała WKP/OR/0062/2023 w sprawie dofinansowania działań promocyjnych szkoły w ramach Powiatowych Tragów Edukacyjnych oraz Drzwi Otwartych Szkoły 2023-03-21
7 Uchwała WKP/OR/0063/2023 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania należności z tytułu podróży służbowej członków i pracowników (WOIIB) 2023-03-21
8 Uchwała WKP/OR/0064/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady 2023-03-21
9 Uchwała WKP/OR/0065/2023 w sprawie uchwała dotycząca przyjęcia projektu porządku obrad stacjonarnego XXII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB i porządku obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB 2023-03-21
10 Uchwała WKP/OR/0066/2023 w sprawie przyjęcia projektów Regulaminów XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 2023-03-21
11 Uchwała WKP/OR/0067/2023 w sprawie przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XXII Zjeździe Sprawozdawczym WOIIB 2023-03-21
12 Uchwała WKP/OR/0068/2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych XXII Zjazdu 2023-03-21
13 Uchwała WKP/OR/0069/2023 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg finansowych członkom WOIIB 2023-03-21
14 Uchwała WKP/OR/0070/2023 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. 2023-03-21
15 Uchwała WKP/OR/0071/2023 zatwierdzenia realizacji budżetu i wydatków pozabudżetowych za 2022 r. 2023-03-21
16 Uchwała WKP/OR/0072/2023 w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzenia XXII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB 2023-03-21
17 Uchwała WKP/OR/0073/2023 w sprawie: dofinansowania nagród rzeczowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie, którzy brali udział w etapie okręgowym XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2023-03-21
18 Uchwała od WKP/ORSO/0074/001/WP/2023 do WKP/ORSO/0082/001/WP/2023 w sprawach członkowskich 2023-03-28
19 Uchwała od WKP/ORSO/0083/001/WP/2023 do WKP/ORSO/0132/001/IN/2023 w sprawach członkowskich 2023-04-27
20 Uchwała WKP/OR/0133/2023 w sprawie: głosowania wniosków zgłoszonych na XXII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2023-05-09