Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2018

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwały Rady od 1/18 do 5/18 w sprawach członkowskich 2018-01-31
2 Uchwały Rady od 6/18 do 12/18 w sprawach członkowskich 2018-02-28
3 Uchwały Rady od 13/18 do 25/18 w sprawach członkowskich 2018-03-20
4 Uchwały Rady nr 26/18 zatwierdzająca uchwały Prezydium 2018-03-20
5 Uchwały Rady nr 27/18 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017. 2018-03-20
6 Uchwały Rady nr 28/18 zatwierdzenie rozliczenia budzetu za 2017 2018-03-20
7 Uchwały Rady nr 29/18 plan szkoleń na 2018 2018-03-20
8 Uchwały Rady nr 30/18 dofinansowanie Budownictwo to nas kręci 2018-03-20
9 Uchwały Rady nr 31/18 dofinansowanie Ekolider 2018-03-20
10 Uchwały Rady nr 32/18 Harmonogram posiedzeń Rady i Prezydium Rady po zjeździe 2018-03-20
11 Uchwały od 33/18 do 37/18 – sprawy członkowskie 2018-04-23
12 Uchwała nr 38 2018 wybór zastępców przewodniczącego Rady 2018-04-23
13 Uchwała nr 39 2018 wybór Sekretarza i zastępcy 2018-04-23
14 Uchwała nr 40 2018 wybór skarbnik Rady i zastępcy 2018-04-23
15 Uchwała nr 41 2018 wybór członków Prezydium Rady 2018-04-23
16 Uchwała nr 42 2018 Komisje i Zespoły w V kadencji 2018-04-23
17 Uchwała nr 43 2018 wybór Komisji Funduszu Zapomóg 2018-04-23
18 Uchwała nr 44 2018 wybór przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń 2018-05-23
19 Uchwała nr 45 2018 wybór przewodniczącego Zespołu ds.Prawno Regulaminowego 2018-04-23
20 Uchwała nr 46 2018 wybór przewodniczącego Informacji Technicznej i Integracji 2018-04-23