Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwały Rady WOIIB nr od 1/15 do 6/15 w sprawach członkowskich 2015-01-30
2 Uchwały Rady WOIIB nr od 7/15 do 13/15 w sprawach członkowskich 2015-02-27
3 Uchwały Rady WOIIB nr od 14/15 do 24/15 w sprawach członkowskich 2015-03-17
4 Uchwała Rady WOIIB nr 25/15 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady WOIIB 2015-03-17
5 Uchwała Rady WOIIB nr 26/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 2015-03-17
6 Uchwała Rady WOIIB nr 27/15 w sprawie przyjęcia rozliczenia budżetu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r 2015-03-17
7 Uchwała Rady WOIIB nr 28/15 w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 2015-03-17
8 Uchwała Rady WOIIB nr 29/15 sprawie wniosku Pana Grzegorza Barczyńskiego dot. rezygnacji z członkostwa w Zespole ds. Procesów Budowlanych 2015-03-17
9 Uchwała Rady WOIIB nr 30/15 sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji. 2015-03-17
10 Uchwały Rady WOIIB nr od 31/15 do 37/15 w sprawach członkowskich 2015-03-31
11 Uchwały Rady WOIIB nr od 38/15 do 43/15 w sprawach członkowskich 2015-04-29
12 Uchwały Rady WOIIB nr od 44/15 do 48/15 w sprawach członkowskich 2015-05-29
13 Uchwały Rady WOIIB nr od 49/15 do 61/15 w sprawach członkowskich 2015-06-09
14 Uchwała Rady WOIIB nr 62/15 w sprawie spotkania w Wałczu 2015-06-09
15 Uchwała Rady WOIIB nr 63/15 w sprawie konkursu Mister Budownictwa 2015-06-09
16 Uchwały Rady WOIIB nr od 64/15 do 68/15 w sprawach członkowskich 2015-06-30
17 Uchwały Rady WOIIB nr od 69/15 do 74/15 w sprawach członkowskich 2015-07-30
18 Uchwały Rady WOIIB nr od 75/15 do 79/15 w sprawach członkowskich 2015-08-31
19 Uchwały Rady WOIIB nr od 80/15 do 92/15 w sprawach członkowskich 2015-09-08
20 Uchwały Rady WOIIB nr 93/15 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Biura WOIIB 2015-09-08