Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwała nr 1/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
2 Uchwała nr 2/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
3 Uchwała nr 3/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
4 Uchwała nr 4/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
5 Uchwała nr 5/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
6 Uchwała nr 6/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
7 Uchwała nr 7/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
8 Uchwała nr 8/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
9 Uchwała nr 9/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
10 Uchwała nr 10/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
11 Uchwała nr 11/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
12 Uchwała nr 12/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
13 Uchwała nr 13/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
14 Uchwała nr 14/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
15 Uchwała nr 15/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015-04-14
1 Uchwały Rady WOIIB nr od 1/15 do 6/15 w sprawach członkowskich 2015-01-30
2 Uchwały Rady WOIIB nr od 7/15 do 13/15 w sprawach członkowskich 2015-02-27
3 Uchwały Rady WOIIB nr od 14/15 do 24/15 w sprawach członkowskich 2015-03-17
4 Uchwała Rady WOIIB nr 25/15 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady WOIIB 2015-03-17
5 Uchwała Rady WOIIB nr 26/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 2015-03-17