Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała od WKP/ORSO/0083/001/WP/2023 do WKP/ORSO/0132/001/IN/2023 w sprawach członkowskich

z dnia 2023-04-27WKP/ORSO/0083/001/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/002/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/003/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/004/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/005/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/006/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/007/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/008/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0083/009/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0084/001/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/002/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/003/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/004/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/005/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/006/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/007/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/008/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/009/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0084/010/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0085/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/002/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/003/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/004/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/005/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/006/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/007/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/008/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/009/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/010/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/011/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/012/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/013/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/014/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/015/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/016/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/017/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/018/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/019/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0085/020/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0086/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0087/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0088/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0089/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0090/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0091/001/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0092/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0093/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0094/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0095/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0096/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0097/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0098/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0099/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0100/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0101/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0102/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0103/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0104/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0105/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0106/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0107/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0108/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0109/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0110/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0111/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0112/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0113/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0114/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0115/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0116/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0117/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0118/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0119/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0120/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0121/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0122/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0123/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0124/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0125/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0126/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0127/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0128/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0129/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0130/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0131/001/IN/2023 inne
WKP/ORSO/0132/001/IN/2023 inne
Powrót