Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała od WKP/ORSO/0074/001/WP/2023 do WKP/ORSO/0082/001/WP/2023 w sprawach członkowskich

z dnia 2023-03-28WKP/ORSO/0074/001/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/002/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/003/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/004/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/005/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/006/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/007/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/008/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/009/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/010/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/011/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/012/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/013/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/014/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/015/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/016/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/017/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/018/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/019/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0074/020/WP/2023 wpis na liste członków
WKP/ORSO/0075/001/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/002/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/003/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/004/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/005/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/006/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/007/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/008/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/009/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/010/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/011/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/012/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0075/013/WZ/2023 wznowienie członkostwa
WKP/ORSO/0076/001/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/002/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/003/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/004/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/005/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/006/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/007/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/008/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/009/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/010/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/011/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/012/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/013/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/014/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/015/ZW/2033 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/016/ZW/2034 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/017/ZW/2035 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/018/ZW/2036 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/019/ZW/2037 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/020/ZW/2038 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/021/ZW/2039 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/022/ZW/2040 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/023/ZW/2041 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/024/ZW/2042 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/025/ZW/2043 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/026/ZW/2044 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/027/ZW/2045 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/028/ZW/2046 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/029/ZW/2047 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/030/ZW/2048 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/031/ZW/2049 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/032/ZW/2050 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/033/ZW/2051 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/034/ZW/2052 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/035/ZW/2023 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/036/ZW/2024 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0076/037/ZW/2025 zawieszenie członkostwa
WKP/ORSO/0077/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0078/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0079/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0080/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0081/001/SK/2023 skreślenie z listy członków
WKP/ORSO/0082/001/WP/2023 wpis na listę członków
Powrót