Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała WKP/OR/0070/2023 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

z dnia 2023-03-21

Załączniki
WKP/OR/0070/2023


Powrót