Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała WKP/OR/0069/2023 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg finansowych członkom WOIIB

z dnia 2023-03-21

Załączniki
WKP/OR/0069/2023


Powrót