Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała WKP/OR/0065/2023 w sprawie uchwała dotycząca przyjęcia projektu porządku obrad stacjonarnego XXII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB i porządku obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB

z dnia 2023-03-21

Załączniki
WKP/OR/0065/2023


Powrót