Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała WKP/OR/0063/2023 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania należności z tytułu podróży służbowej członków i pracowników (WOIIB)

z dnia 2023-03-21

Załączniki
WKP/OR/0063/2023


Powrót