Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała od WKP/ORSO/0001/001/WZ/2023 do WKP/ORSO/0033/001/WP/2023 w sprawach członkowskich

z dnia 2023-01-30WKP/ORSO/0001/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0002/001/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/002/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/003/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/004/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/005/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/006/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/007/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/008/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/009/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/010/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/011/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/012/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/013/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/014/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/015/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0002/016/WP/2023

wpis na liste członków

WKP/ORSO/0003/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0004/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0005/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0006/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0007/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0008/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0009/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0010/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0011/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0012/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0013/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0014/001/WZ/2023

wznowienie członkostwa

WKP/ORSO/0015/001/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/002/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/003/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/004/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/005/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/006/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/007/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/008/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/009/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/010/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/011/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/012/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/013/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/014/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/015/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/016/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/017/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/018/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/019/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/020/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/021/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/022/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/023/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/024/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/025/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/026/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/027/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/028/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/029/WZ/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/030/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/031/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/032/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/033/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/034/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/035/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/036/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/037/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/038/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0015/039/ZW/2023

zawieszenie członkostwa

WKP/ORSO/0016/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0017/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0018/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0019/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0020/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0021/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0022/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0023/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0024/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0025/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0026/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0027/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0028/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0029/001/SK/2023

skreślenie z listy członków

WKP/ORSO/0030/001/SK/2023

skreślenie z listy członków i przeniesienie

WKP/ORSO/0031/001/WP/2023

wpis z przeniesienia

WKP/ORSO/0032/001/WP/2023

wpis z przeniesienia

WKP/ORSO/0033/001/WP/2023

wpis na liste członków

Powrót