Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa


Szkolenia Wewnętrzne

Temat
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-02-07
Grunty budowlane a awarie budynków. Zagrożenia dla eksploatowanych budynków wynikające z remontów instalacji sieci podziemnych.
Miasto:  Konin
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-02-07
Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzonme w latach 2018/2019. Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców na tle rynku Europy i Polski
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-02-21
Współczesne geodezyjne sposoby inwentaryzacji zabudowy - cz.1, cz. 2.
Miasto:  Kalisz
Organizator:  WOIIB +CUTOB PZITB
Data:  2019-02-28
Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 2018/2019. Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców na tle rynku Europy i Polski
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB+CUTOB PZITB
Data:  2019-02-28
Garaże i parkingi - rozwiązania projektowe, wykonawcze - problemy wykonawcze i eksploatacyjne.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB PZITB
Data:  2019-03-07
Budownictwo hydrotechniczne w odniesieniu do obszarów zagrozonych powodzią. Nowatorskie rozwiązania techniczno-wykonawcze. Inżynierskie budownictwo komunikacyjne w mieście.
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB +CUTOB PZITB
Data:  2019-03-07
Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzonme w latach 2018/2019. Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców na tle rynku Europy i Polski.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB + CUTOB PZITB
Data:  2019-03-14
Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 2018/2019. Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców na tle rynku Europy i Polski
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-03-21
Geotechniczna ocena warunków popsadowienia budynków.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-03-26
Wybrane zagadnienie w zakresie ochrony środowiska w świetle aktualnych przepisów prawa: Gospodarka odpadami komunalnymi po kluczowych zmianach aktów prawnych i wprowadzeniu nowego systemu – spojrzenie praktyka. Przeciwdziałanie poważnym awariom z uw