Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa


Szkolenia Wewnętrzne

Temat
Miasto:  Gniezno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-02
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-03
Projektowanie tarasów i balkonów, warstwy, funkcje, materiały oraz detale. Metody naprawy balkonów i loggi.
Miasto:  Konin
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-03
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy - szkolenie odwołane.
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-10
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB, Odział Wielkopolski PKG, Instytut Geologii UAM
Data:  2019-10-15
Seminarium szkoleniowe - "Projektowanie geotechniczne w świetle Eurokodu"
Miasto:  Kalisz
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-16
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-17
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-10-17
Metody naprawy konstrukcji żelbetowych - cz.1. Metody napraw podłóg przemysłowych.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-10-23
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-10-29
Wodomierze nowej generacji - montowane na przyłączach wodociągowych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-11-05
Budownictwo pasywne, domy pasywne, na czym polega ich wyjątkowość.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-07
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-11-12
Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środowiska w świetle aktualnych przepisów prawnych: - Ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym, - Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przetwarzania odpadów. - Wymogi ochrony środowiska w oparciu o ustawę o
Miasto:  Leszno
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-11-13
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Piła
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-14
Diagnostyka w renowacjach wilgotnych i zasolonych obiektach budowlanych.
Miasto:  Konin
Organizator:  WOIIB
Data:  2019-11-20
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-20
Wtórne izolacje poziome i pionowe - zasady doboru materiałów.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + SEP Poznań
Data:  2019-11-20
XXII Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne".
Miasto:  Gniezno
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-21
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane. Gospodarka nieruchomości w aspekcie legalnej i nielegalnej zabudowy.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-11-21
Metody napraw konstrukcji żelbetowych - cz. II.