Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa


Szkolenia Wewnętrzne

Temat
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + PZITS
Data:  2019-06-25
SZKOLENIE ODWOŁANE Strefy kontrolowane dla gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-25
WARSZTATY ODWOŁANE - Warsztaty praktyczne BIM.
Miasto:  Poznań
Organizator:  WOIIB + CUTOB-PZITB
Data:  2019-06-27
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą.