Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu 

itpokpic1101799847257014show2Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla członków samorządu wycieczkę techniczną do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 23 listopada 2022 r. 26 inżynierów różnych specjalności zwiedziło obiekt.

Podczas wstępnej prezentacji dowiedzieliśmy się, że działająca od grudnia 2016 r. instalacja przekształciła termicznie w 2021 roku termicznie 210 000 ton odpadów komunalnych z Poznania i 8 ościennych powiatów. Dzięki temu wytworzono 111 731 MWh energii elektrycznej i 414 360 GJ energii cieplnej. W wyniku całego procesu spalania i oczyszczania gazów i pyłów wylotowych poddano składowaniu 400 kg odpadów stałych.

Zwiedzanie obiektu rozpoczęliśmy od hali dostaw i bunkra składowania odpadów, przez dyspozytornię obsługi i nadzoru instalacji, halę spalania, turbinownię oraz hale składowania odpadów.

ITPOK w Poznaniu jest jedną z 6 w Polsce już działających instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Podobne funkcjonują w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Szczecinie. 

W związku z dużym zainteresowaniem członków Izby WOIIB zorganizuje kolejne wycieczki do ITPOK w Poznaniu. 

Serdecznie zapraszamy!