Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualny Biuletyn nr 64

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.
 • Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
 • Wspomnienie o prof. Zbigniewie Grabowskim – pierwszym prezesie PIIB.
 • Seminaria geotechniczne.
 • Kronika żałobna.
 • 5 Jubileuszowa Majówka WOIIB – Tuczno’19.
 • Sprawozdanie w wyjazdu technicznego do Opola – Pragi – Iłowy Żagańskiej.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas Targów EXPOPOWER 2019.
 • Certyfikat bezpieczeństwa w wykopach.
 • „Budownictwo – to nas kręci” – rozstrzygnięcie konkursu.
 • PINB w Poznaniu – pierwszym inspektoratem nadzoru budowlanego ze Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”.
 • Ocena efektów kształcenia.

Techniki – technologie:

 • Badanie wspływu wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych LED na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Mozaika:

 • Mgr inż. Bartosz Szymkowiak tworzy dobry klimat.
 • Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce. Drogi wodne i lądowe.
 • Plan szkoleń dla członków WOIIB w 2019 roku.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W dniach 28 i 29 czerwca br. uczestniczyliśmy w XVIII Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który po długiej dyskusji zakończyliśmy wyrażeniem stanowiska naszego samorządu wobec projektowanych zmian w ustawach o samorządzie zawodowym i prawie budowlanym.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w maju i czerwcu aktywnie uczestniczyła w rocznicy stulecia szkolnictwa technicznego w Wielkopolsce, które zorganizowała Politechnika Poznańska oraz w wernisażu na Wydziale Budownictwa, który po-kazał całą historię Wydziału w opracowaniach książkowych i zbiorach fotograficznych.

10 czerwca uczestniczyliśmy jako patron w podsumowaniu „Ekolidera” w Gnieźnie podczas uroczystości na terenie Lasów Państwowych.

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych odbyło 17 czerwca 2019 r. spotkanie w naszej siedzibie. Dyskutowaliśmy o stanie służby zdrowia, planowanych zmianach legislacyjnych w budownictwie. W gronie przedstawicieli delegatów przedyskutowaliśmy ich zadania i rolę opiekunów w pracy samorządu.

5 lipca nastąpiło uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które uzyskały je podczas ostatniej sesji egzaminacyjnej.

W najbliższym czasie w Wałczu, w dniach 11–13 września 2019 r., tradycyjnie CUTOB-PZITB organizuje przy naszym współudziale warsztaty dotyczące nadzoru budowlanego i konferencję na temat rewitalizacji obszarów zabudowanych.

Dla samorządu ważne są obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, które 27 września br. zorganizuje delegatura w Gnieźnie. Uroczystość rozpocznie się w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, a później toczyć się będą w historycznym miejscu na terenie lednickiego muzeum. Już dzisiaj zapraszam wszystkich naszych członków do udziału w tym święcie budowlanych.

Natomiast 4 października odbędzie się konferencja programowa dotycząca działalności szkoleniowej w Izbie. Miejscem konferencji jest ośrodek Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu.

Ponadto w czwartym kwartale br. przewidujemy organizację konferencji o tematyce geotechnicznej z udziałem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Polskiego Komitetu Geotechniki.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

 

 

 

ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNÓW