Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prenumerata

Członkowie WOIIB mają możliwość ulgowej prenumeraty jednego czasopisma naukowo – technicznego po wypełnieniu i przesłaniu formularza dotyczącego zamówienia wybranego czasopisma. Wysokość opłaty własnej  dla członków Izby wynosi 30% rocznej ceny prenumeraty.   

Formularz prenumeraty czasopism technicznych (PDF)