Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

5. Kiedy decyzja środowiskowa jest potrzebna?


Zgodnie z art. 59 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa EIA ) decyzja środowiskowa jest potrzebna w tych wszystkich przedsięwzięciach, które :

  • mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w tym na obszar Natura 2000 (grupa I),
  • mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w tym na obszar Natura 2000, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (grupa II).


O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii decyduje

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

z 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573, z późn. zm. - Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 )

Patrz również Czym jest Ocena oddziaływania na środowisko?