Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

ODWOŁANE "Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą - aspekty prawne" WOIIB + CUTOB-PZITB
Czwartek, 27 Czerwiec 2019, 16:00 - 19:00
Odsłon : 98