Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

SZKOLENIE PZITS BUDYNEK B - godz.10.00
Poniedziałek, 01 Kwiecień 2019, 10:00 - 15:00
Odsłon : 29