Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PORTO 19-22.10.2019 r.

PortoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe technicznych w kierunku malowniczego Porto w terminie 19-22.10.2019 r.

Wyjazd dedykowany głównie dla inżynierów o specjalności mostowej.

PROGRAM WYCIECZKI - PDF

Czytaj więcej...

I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W STRZELECTWIE SPORTOWYM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

logoWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w I Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym dla czynnych członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa organizowanych przez Mazowiecką OIIB, które odbędą się w terminie 18-19.10.2019 r. w Warszawie.

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich.

Czytaj więcej...

Patronat Honorowy WOIIB

logo24.05.2019 r. przedstawiciele WOIIB – Patron Honorowy – wzięli udział w gali wręczenia wyróżnienia w postaci CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYKOPACH przyznawanego przez KOPRAS Sp. z o.o

Artykuł dot. wydarzenia dostępny jest tutaj.

Autorem zdjęć i artykułu jest Pani Grażyna Furmańczyk-Ziemińska.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - sesja wiosna 2019

1amaleOkręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorganizowała egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. Do testowego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 267 osób, które złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w bieżącej sesji oraz 4 osoby, które w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych otrzymały postanowienie o uzupełnieniu praktyki na uprawnienia budowlane – łącznie 271 osób.

17 maja 2019 r. w auli Politechniki Poznańskiej do egzaminu przystąpiło 291 osób (252 osoby w zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz 39 osób do projektowania i kierowania łącznie). Pozytywny wynik uzyskało 257 osób.

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z URZĘDU MIASTA - MAPY ZASADNICZE

UM

Na prośbę Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania WOIIB przypomina, że preferowaną formą kopii mapy zasadniczej składanej wraz z wnioskami o wydanie decyzji (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunki zabudowy) w postępowaniach prowadzonych przez WUiA UM jest dokument elektroniczny (wymóg formalny załącznika 1 egz. mapy zasadniczej - pierwsza pozycja załączników do wniosku).

Czytaj więcej...

PETYCJA W SPRAWIE PRAC NAD USTAWAMI DOTYCZĄCYMI SEKTORA BUDOWLANEGO

logo

Realizując prośbę Administratora Grupy Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa WOIIB informuje Państwa, że opracowana została petycja w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego.

Aktualnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają intensywne prace nad ustawami dotyczącymi zawodów architekta i inżyniera budownictwa oraz ustawy Prawo Budowlane.

Czytaj więcej...