Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 2023

received 63587043529096326 października 2023 r. w godz. 12:30 – 16:30 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Pile przy ul. Browarnej 19 Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Celem było udzielenie konsultacji zainteresowanym mieszkańcom Piły i powiatu pilskiego w zakresie procedur budowlanych związanych z realizacją inwestycji budowlanej, spraw związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz specjalnie zaadresowany do absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych o profilu budowlanym zestaw informacji, jak zdobyć uprawnienia budowlane.

Wśród specjalistów oczekujących na pytania było 2 przedstawicieli PINB (z Piły i Złotowa), dwie przedstawicielki Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile, przedstawiciel PSP w Złotowie, rzeczoznawca sanitarny, przedstawiciel gminy Szydłowo oraz dr inż. Mahmoud Hsino - przedstawiciel Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

WOIIB reprezentowali: Anna Głębocka – sekretarz Rady Izby oraz członek KKK PIIB, Romana Barska – dyrektor biura Izby w Poznaniu, Anna Kołłątaj – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator, Edmund Krzysztof Marmur – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Justyna Nadlewska – główna księgowa WOIIB.

Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile i studentów ANS w Pile cieszyła się prezentacja mgr inż. Anny Głębockiej, która krok po kroku przedstawiła procedury zdobywania uprawnień budowlanych dla różnych poziomów wykształcenia zawodowego i oczekiwanego zakresu uprawnień budowlanych.

Ponad 70 osób odwiedziło nasze stoisko. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w Pile serdecznie dziękujemy za sprawną organizację. Cieszymy się, że przedstawiciele WOIIB i przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej mogli udzielić zainteresowanym rzetelnych odpowiedzi.