Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

20230615 09092915 czerwca 2023 r. w Sali konferencyjnej budynku „C” Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa licznie zgromadzili się studenci studiów dziennych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria hydrotechniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z opiekunem – prof. UPP dr. hab. inż. Anną Szymczak-Graczyk, Prodziekan ds. studiów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

Przybyłych serdecznie powitał Wojciech Ratajczak - zastępca przewodniczącego Rady WOIIB. Następnie głos zabrała Anna Głębocka -  sekretarz Rady oraz członkini Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W prelekcji „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przedstawiła studentom różne modele postępowania w celu zdobycia uprawnień budowlanych w zależności od posiadanych kompetencji zawodowych.

Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja, padło wiele szczegółowych pytań, a udzielone odpowiedzi rozwiały wiele wątpliwości i wskazały właściwą drogę postępowania.