Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane 2023

LOGO Z PODPISEM1Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB 26 maja 2023 r. przeprowadziła testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej. 

Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 287 osób, z czego do części ustnej egzaminów dopuszczono 264 osoby. Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 44 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 31 maja – 14 czerwca 2023 r. w  siedzibie WOIIB.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.