Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Elektroniczna wersja „Inżyniera Budownictwa” i Biuletynu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta” dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.

W związku z postępującą cyfryzacją uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (nr 40/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r.), dotyczącą zmiany zasad wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa”, podjęto decyzję o tym, że od stycznia 2023 roku wydawnictwa PIIB (czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta”) dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.
 
W związku z rosnącymi kosztami druku i dystrybucji oraz postępującym procesem cyfryzacji Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła uchwałę - Uchwała Okręgowej Rady WOIIB nr 206/22 z 6 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu wydawania i dystrybucji czasopisma „Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.”  
Od 2023 roku „Biuletyn WOIIB” będzie ukazywał się w wersji elektronicznej.