Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała 10 umowę patronacką

1W Izbie bardzo intensywny okres. 21 grudnia 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB podpisał umowę patronacką z Krzysztofem Kubiakiem – dyrektorem Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Jest to druga umowa podpisana ze szkołą ponadpodstawową w tym dniu a w sumie To już 10 szkoła średnia o profilu budowlanym z Wielkopolski, która zawarła umowę z WOIIB i z której uczniami spotkamy się 2 lutego 2023 r. na „Dniu przyszłego inżyniera” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023.