Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała umowę patronacką z kolejną szkołą techniczną

IMG 1181 Copy21 grudnia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła kolejną umowę patronacką na mocy, której uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych szkoleń oferowanych na portalu PIIB, uczestniczyć w konferencjach naukowo-technicznych i innych ofertach programowych. Umowę podpisali mgr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB i mgr Tomasz Szłapiński – dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

Andrzej Kulesa zaprosił uczniów na „Dzień przyszłego inżyniera” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023. 2 lutego 2023 r. zostanie zaprezentowany cykl wykładów i informacji nt. „Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa”.