Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje ze szkołą i uczelnią z Leszna

20221220 11190320 grudnia 2022 r. w delegaturze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady WOIIB mgr. inż. Andrzeja Kulesy z mgr inż. Kamillą Sprengel - dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie oraz z prof. ANS, dr. Januszem Połą - rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie.

Podczas spotkania omówiono warunki współpracy pomiędzy wielkopolskim samorządem inżynierów budownictwa i ZSR-B w Lesznie oraz ANS w Lesznie. W efekcie tego spotkania podpisano umowę o współpracy, na mocy której uczniowie i studenci będą mogli bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych szkoleń oferowanych na portalu PIIB.

Andrzej Kulesa zaprosił uczniów i studentów specjalności budowlanej na „Dzień przyszłego inżyniera” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023. 2 lutego zostanie zaprezentowany cykl wykładów i informacji nt. „Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa”.