Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Mikołajkowe spotkania.

bombka6 grudnia 2022 r. siedziba Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapełniła się inżynierami, którzy pełnią różne funkcje w samorządzie zawodowym. Od godz. 14.00 członkowie Okręgowej Rady WOIIB podejmowali decyzje dotyczące bieżącej działalności Izby oraz zatwierdzili projekt Planu działalności WOIIB w 2023 roku oraz Projekt budżetu WOIIB na 2023 rok.

W czasie, gdy obradowała Okręgowa Rada, spotkali się członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej by podsumować działania organów w 2022 roku.

Obecność tylu członków organów samorządu zgromadzonych w jednym czasie w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa było świetną okazją do zorganizowania wspólnego wigilijnego spotkania. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB powitał gości zebranych w sali konferencyjnej. Podziękował za dotychczasową pracę na rzecz naszej Izby i  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Rozmowy i wspomnienia wydarzeń mijającego roku dopełniły uroku spotkania. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że w 2023 roku bardzo chętnie spotkają się kolejny raz, licząc, że będzie to nowa tradycja w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.