Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - jesień 2022

IMG 1173 Copy

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji jesiennej 2022 r. został przeprowadzony 18 listopada 2022 r.

Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 218 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 190 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 23 listopada – 2 grudnia 2022 r. w siedzibie WOIIB.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 69 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 259 osób.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.