Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.”

IMG 1010 Copy16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.” W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 samorządów zawodowych, w tym reprezentujący Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Honorowy Przewodniczący – Jerzy Stroński, członkowie Rady: zastępca przewodniczącego Rady - Wojciech Ratajczak, sekretarz Rady – Anna Głębocka, skarbnik - Andrzej Piątkowski oraz Mirosława Ogorzelec - członek WOIIB i sekretarz Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufanie Publicznego.

Wydarzenie to było wyjątkowym przedsięwzięciem w skali krajowej, ponieważ zorganizowało go aż 14 samorządów zawodowych, które podjęły się tego zadania w duchu troski o należyte wykonywanie swoich zawodów i interes publiczny, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zawody zaufania publicznego to m.in.: lekarze, pielęgniarki, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, architekci czy inżynierowie budownictwa. Zawody te ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o poufnych sprawach swoich klientów.

O tym, jakie społeczne znaczenie mają te zawody, jaka jest obecna sytuacja oraz obawy przez zamierzeniami władz centralnych, dyskutowali uczestnicy wielkiej konferencji „Zawody zaufania publicznego, jako istotny element struktury państwa”. Wśród tematów wystąpień ekspertów z całego kraju poruszano zagadnienia związane z samorządem zawodowym w systemie demokracji obywatelskiej, członkostwem w samorządach zawodowych, zasadami etyki, tajemnicą i odpowiedzialnością zawodową, ale także dotyczące wykonywanie zawodów zaufania publicznego, na przykład lekarza, pielęgniarki czy położnej, przez obcokrajowców, co ma szczególne znaczenie w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej i napływu uchodźców z Ukrainy. 

Konferencja była wyjątkowym przejawem zacieśniającej się współpracy wielkopolskich samorządów zawodowych, których przedstawiciele dokładają wspólnych starań, odpowiadając na społeczne i polityczne wyzwania oraz działając na rzecz polepszenia dostępności swoich działań dla obywateli, w miarę istniejących możliwości organizacyjnych i finansowych.