Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - jesień 2022 r.

Egzaminy202118 listopada 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 91 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 15 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej, osoba ze specjalności hydrotechnicznej, 41 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 53 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 9 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 1 osoba ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 5 osób ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji jesiennej 2022 r. przystąpiło 218 osób.